مصیبت امام حسین علیه السلام

مصیبت امام حسین علیه السلام از همه بالاتر است  
شیخ صدوق قدس سره در علل الشرایع به اسناد خود از عبدالله بن فضل هاشمى روایت کرده که گفت : به امام صادق علیه السلام عرض کردم : یا بن رسول الله ، چه شد روز عاشورا روز شهادت حسین علیه السلام است روز بزرگ مصائب است ، و حال آن که روز وفات رسول الله صلى الله علیه و آله و روزى که فاطمه علیهاالسلام جهان را وداع گفت و روزى که امیرالمومنین علیه السلام شهادت یافت و روزى که حسن بن على علیه السلام به ضربت ستم شهید گشت واجب مى کند که مصائب این روزها بزرگ تر باشد ؟
امام علیه السلام فرمود: مصیبت روز قتل امام حسین علیه السلام بزرگ تر است از جمیع ایام ، زیرا که اصحاب کساء که در نزد خداوند بهترین آفریدگانند، فزون از پنج تن نباشند و آنها محمد و على فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام هستند و جود عالم منوط به وجود ایشان بود چون رسول خداصلى الله علیه و آله جهان را وداع کرد مردمان به بقاى چهار تن دیگر شاد بودند و چون فاطمه علیهاالسلام از دنیا رفت مردمان به وجود حسن و حسین علیهماالسلام تسلیت مى یافتند چون على علیه السلام به شهادت رسید، امام حسن و امام حسین علیهماالسلام به جاى او بودند و بعد از شهادت حسن علیه السلام مردم چشمشان به جمال حسین علیه السلام بود اما چون حسین علیه السلام را به قتل رساندند کسى از اصحاب کساء باقى نماند تا مردم را در سوگوارى آن حضرت سیر و سلوکى باشد ولى شهادت حضرت حسین علیه السلام چنان بود که پیامبر صلى الله علیه و آله و على و فاطمه و حسن و حسین علیهم السلام همگان را شهید کرده باشند این جاست که مصیبت روز شهادت حسین علیه السلام بزرگترین ایام و برزگترین مصائب است . (189)
اموال به طایفه روضه خوان از افضل اقسام انفاقاتى است که به جهت حضرت سیدالشهداء علیه السلام ممدوح و مرغوب است و براى آن ثواب عظیم وعده فرموده اند. (190)
عاشورا چیست ؟ 
طریحى رحمه الله در کتاب مجع البحرین روایت کرده که موسى کلیم الله در مناجات خود عرض کرد:
پروردگارا! به چه سبب امت محمد صلى الله علیه و آله را بر دیگر امت ها فضیلت دادى ؟(191) خطاب رسید: به جهت ده خصلت عرض کرد: آن ده خصلت .
کدام است تا من امر کنم که بنى اسرائیل به آن عمل کند ؟ ندا رسید: نماز، زکات ، روزه ، حج ، جهاد، جمعه ،جماعت ، قرآن ، علم ، عاشورا.
موسى علیه السلام عرض کرد: پروردگارا، عاشورا چیست ؟ندا رسید: گریستن و تباکى کردن بر سبط محمد و مرثیه و عزادارى بر مصیبت آن مظلوم ، یعنى اباعبدالله علیه السلام .
ثواب آه کشیدن و اندوه براى امام حسین علیه السلام  
امام جعفر صادق علیه السلام به ابان بن تغلب فرموده : آه کشیدن کسى که براى مظلومیت ما غمگین باشد تسبیح است و اندوه وى براى ما عبادت است و پنهان داشتن سر ما جهاد در راه خداست آن گاه فرمود: باید این حدیث را با آب طلا نوشته شود.
ثواب لعن بر قاتل امام حسین پس از نوشیدن آب  
به سند متصل از ابو قولویه به اسناد خود از داود رقى گفت : نزد ابى عبدالله بودم ، آب خواست چون بنوشید گریه او را گرفت و چشمانش از اشک پر شد.
آن گاه فرمود: اى داود، خدا لعنت کند قاتل حسین علیه السلام را، هیچ بنده اى آب ننوشد که یاد حسین علیه السلام کند و لعن بر قاتل او فرستد مگر آن که خداى تعالى براى او هزار حسنه نویسد و صد هزار گناه او را محو کند و صد هزار درجه مقام او را بالا برد و چنان باشد که صد هزار بنده آزاد کرده است و خداوند او را خرم و خوشحال گرداند.
امام صادق علیه السلام به یاد امام حسین علیه السلام آب مى نوشد
شیخ جعفر شوشترى رحمه الله مى نویسد: یکى از علامت هاى ایمان به یاد آوردن سید الشهداء علیه السلام پس از نوشیدن آب است و این مطلب براى همه کسى نیست بلکه ، براى حضرت صادق علیه السلام که فرمود:
انى ما شربت ماء باردا الا و ذکرت الحسین علیه السلام ).
من آب سرد نیاشامیدم مگر آن که به یادم آمد حسین علیه السلام .
کنت عند ابى عبدالله علیه السلام اذا استسقى الماء فلما شربه رایته قد استعبر و اغرور قت عیناه بدعومه .
در خدمت حضرت صادق علیه السلام بودم ، آب طلبیدم و آشامید ، همین که آن را میل فرمود دیدم آن قدر گریه کرد تا چشمان مبارکش غرق اشک شد .
ثم قال لى : یا داود! لعن قاتل الحسین ، فما من عبد شرب الماء فذکر الحسین و قاتله الا کتب الله له مائله الف حسنه ، و حط عند مائه الف سیئه ، و رفع له مائه اله درجه ، فکما، اعتق مائه الف نسمه ، و حشره الله یوم القیامه ثلج الفواد .
تشنگى حضرت بسیار بوده ولى مى خواست دشمان متوجه نشوند .
بارى این که امام صادق مى فرماید: هر وقت من آب بیاشامم امام حسین علیه السلام به یادم مى آید به سبب تشنگى شدیدى است که اماما حسین علیه السلام در کربلا به آن مبلا شد.
تشنگى حضرت به حدى رسیده بود که جبرئیل علیه السلام به حضرت آدم خبر داد گفت : چنان تشنه مى شود که از تشنگى چشمش آسمان را نمى بیند.
حضرت چنان تشنه شده بود که زبانش از تشنگى مجروح شده بود ولى به این حالت و این شدت از تشتنگى نمى خواست دشمانش بدانند که حضرت تشنه است ولى دشمنان فهمیدند، چون نهرى از شط و فرات نزدیک حضرت بوه یا بناه به نقلى شط فرات در آن زمان
نزدیک بوده به طورى که حضرت شط را مى دیده است .
حضرت نگاهى به آن کرد فهیمدند که حضرت تشنه است ، ظالمى گفت : یا حسین : الا تنظر الى الفرات کان بطونه الحیاة و الله لا تذوقه او تموت عطشا (192)
امام صادق علیه السلام فرمود: آبش بده  
راوى مى گوید: من همسفر حضرت صادق علیه السلام بودم در راه مکه دیدم شخصى در زیر سایه درخت افتاده ، حضرت فرمود: برو مبادا از تشنگى افتاده بادش مى گوید پیاده شدم و رفتم عرض کردم : یا بن رسول الله ، نصرانى است و از تشنگى افتاده است فرمود: آبش بده حضرت فرمود: آب دادن به این نصرانى ثواب دارد پس مسلمان به مسلمان آب بدهد اجر دارد، مسلم به کافر اجر داد، کافر به مسلم ولو تخفیف گناه و عذاب به کافر ولو تخفیف عذاب باشد.
عطوفت رسول اکرم صلى الله علیه و آله به حیوانات  
پیغمبر صلى الله علیه و آله و آله مشغول وضو بود، گربه اى از راه گذشت و به آب نگاه کرد فرمود: معلوم است گربه تشنه است وضو را گذاشت و آب را نزد گربه گذاشت گربه آب خورد و حضرت از پس مانده آب گربه وضو را تمام کرد. (193)
امام حسین علیه السلام همیشه زنده است  
آرى در ظاهر یزید حسین علیه السلام و انصارش را کشت اما در باطن امام حسین علیه السلام یزید و همه بنى امیه را بدتر ار هزار مرتبه کشتن کشت ، یزید آنها را یک روز کشت و امام حسین علیه السلام او و قومش را تا ابد و هر روز کشت .
از تو مى پرسم : کدام غلبه و پیروزى برتر و کدام کشتن بزرگ است این فلسفه را حتى ملل غیر اسلامى نیز درک کرده اند و مستشرق آلمانى مسیو ماریین نیز به این نکته اشاره کرده است . (194)
امام حسین علیه السلام از عرب بود اما امروز دیگر مخصوص عرب نیست ، بلکه مکتب او سرلوحه نهضت ها و ملت ها و معیار حق و باطل است و عجم او را از عرب بیشتر دوست مى دارد.
امام یزید که پادشاه عرب بود، عرب از مشرق تا مغرب او را طرد کرده و انتسابش را براى خود ننگ شمرده است .(195)
آفرین بر تو  

باز در خاطره ها یاد تو اى رهبر عشق

 

شعله سرکش آزادگى افروخته است

 

یک جهان بر تو و بر همت مردانگى ات

 

از سر شوق و طلب دیده جان دوخته است

 

نقش پیکار توو در صفحه تاریخ جهان

 

مى درخشد چو فروغ سحر از ساحل شب

 

رسم آزادى و پیکار حقیقت جویى

 

همه جا صفحه تابنده آیین تو بود

 

آنچه بر ملت اسلام حیاتى بخشد

 

جنبش عاطفه و نهضت خونین تو بود

 

تا زخون تو جهان شود از بنده آزاد

 

بر سر ایده انسانى خود جاى دادى

 

در ره کعبه حق جویى و مردى و شرف

 

آفرین بر تو که هفتاد و دو قربان دادى

 

جان به قربان تو اى رهبر آزادگى و عشق

 

که روانت سر تسلیم نیاورد فرود

 

زان فداکارى مردانه و جانبازى پاک

 

جاودان بر تو و بر عشق و وفاى تو درود .

هرزگى دشمنان پس از شهادت  
یکى از مهمترین عوامل و علل پیش افتادن قیام حسینى و نهضت مقدس ‍ عاشوار فصلى است که پس از شهادت امام و یارانش بدن ضمیمه شد و با اسراى اهل بیت علیهم السلام از سویى و شهیدان کربلا از سوى دگیر این قیام به دنیا معرفى شد دشمنان تا توانستند پس از شهادت امام علیه السلام و تمام شدن کار هرزگى کردند بدن هاى شهدا را عریان کردند لباس هایشان را به غارت بردند بدن ها را زیر سم اسب ها کوبیدند، سرها را بالاى نیزه ها بر افراشتند با اسران داغدیده تندى و درشتى کردند بر لب هاى خشکیده چوب زدند، این هرزگى ها از کربلا شروع شد و تا شام ادامه یافت و شخص ‍ یزید در این هزرگى ها شرکت کرد اما اسیران اهل بیت با کمال بزرگوارى چنان که گویا هیچ مصیبتى ندیده اند به هر جا رفتند سخن از پیروزى خویش و رسوایى دشمن گفتند و روزى که همه مردم آنها را شکست خورده و از میان رفته و دشمنان را پپروز مى دیدند، آنان خود را سرافراز و کامیاب و دشمن مغرور را بدبخت و رسواى تاریخى معرفى مى کردند. (196)
راز بقاى امام حسین علیه السلام  
امام حسین علیه السلام به واسطه شخصیت عالیقدر و به واسطه شهادت قهرمانه اش ، مالک قلب ها و احساسات صده میلیون انسان است اگر کسانى که بر این مخزن عظیم و گرانقدر احساسى و روحى گمارده شدند - یعنى سخنرانان مذهبى - بتوانند از این مخزن عظیم در جهت هم شکل کردن و هم رنگ کردن روح ها با روح عظیم حسینى بهره بردارى صحیح کنند، جهان اصلاح مى شود.
راز بقاى امام حسین این است که نهضتش از طرفى منطقى است و از ناحیه منطق حمایت مى شود و از سوى دیگر در عمق احساسات و عواطف راه یافته است ائمه اطهار که به گریه بر امام حسین سخت توصیه کرده اند، حکیمانه ترین دستورها را داده اند این گریه هاست که نهضت امام حسین علیه السلام را در اعماق جان مردم وارد مى کند تکرار مى کنم به شرط آنکه گروهى که بر این مخزن عظیم گمارده شده اند بدانند چگونه بهره بردارى کنند. (197)
از یزید عبرت بگیرید  
و اى عبرة لاولى الابصار اعظم من کون ضریح الحسین علیه السلام حرما معظما و قبر یزید بن معاویة مزبلة .
چه عبرتى براى صاحبان بصیرت بزرگتر از این که حرم حضرت امام حسین علیه السلام بزرگ و با جلال تر است و یزید آن روز سلطنت ظاهرى را صاحب بود ولى آثارى از او باقى نمانده و قبر وى مزبله است .
حسین علیه السلام و فزرندانش همه براى رضاى خدا از خود گذشتند و از آنها تنها على بن الحسین علیه السلام ماند او هم در آن زمان مریض بود، مصلحت خداوند به اولاد آن بزرگوار برکت داد و در دنیا پخش شدند . (198)
اى کاخ دین زقیام تو استوار  

دنیا زد دود ظلم و ستم تیره گشته بود

 

آیین حق و رسم دین الهى شکسته بود

 

طغیان نفس سرکش بد سیرتان دهر

 

پیوند دین حق و عدالت گسسته بود

 

زین کشمکش غبار مذلت به آسمان

 

مى رفت و چهره اسلام شد نهان

 

متروک شد عمل به حکم خدا و پیمبرش

 

مردان حق ببرند مردمان

 

ناگه به پاى خاست نگهبان مرز دین

 

ویرانه ساخت خانه گمراهى مبین

 

آهنگ جاودانه او در جهان هنوز

 

در گوش روزگار همى افکند طنین

 

اى کاخ دین زقیام تو استوار

 

اسلام از وجود تو گردیده پایدار

 

بر فرق کاینات بود پرچمت بلند

 

هستى همیشه تا که به پاست روزگار

حجت کشفى
نظر دانشمندان اهل سنّت  
1- محمد على جناح موسس کشور پاکستان  
هیچ نمونه اى از شجاعت و فداکارى و شهامت بهتر از آن که امام حسین علیه السلام نشان داد در جهان پیدا نمى شود، به عقیده من تمام مسلمانان جهان باید از شهیدى که خود را در سرزمین عراق قربان نمود پیروى کنند و از مکتبش سرمشق بگیرند.
2- عبدالله علائلى دانشمند و نویسنده معروف اهل تسنن
هر کس در زندگى دو روز دارد: روز زنده شدن و روز مرگ ، ولى تو اى حسین تنها یک روز داشتى : روز زنده شدن و حیات ، زیرا تو هرگز نمردى ، تو جان شیرین خود را بر سر عقیده پاک و هدف بزرگ و آرمان مقدس خویش ‍ نهادى .
به همین دلیل تا حق و حقیقت و اسلام در جهان زنده است تو هم زنده اى . (199)
3- سخن شیخ محمد محمود مدنى  
شیخ محمد محمود مدنى استاد و رئیس دانشکده شریعت دانشگاه از هر مى گوید:
امام حسین علیه السلام شهید نمونه و برجسته مجاهدان راه خدا دید بال و پر شکسته و باطل از چهار سو راه را بر آن بسته است خود را دید که شاخ درخت نبوت و پسر آن امام شیر دلى است که هرگز از بیم و ذلت سر به زیر نینداخت .
خود را دید که برطرف کردن این حزن و اندو0 و از میان بردن این تاریکى ها از او خواسته شده است صدایى از اعماق دلش او را ندا مى کرد: تو اى پسر پیغمبر، براى رفع این شداید هستى خدا با جد تو تاریکى ها را برطرف و حق را ظاهر و باطل را باطل ساخت تا بر او این آیه نازل شد (اذا جاء نصر الله والفتح )
و مردم گروه گروه در دین خدا وارد شدند پدر تو همان شمشیر برنده اى بود که در نیام نرفت تا گردن هاى مشرکان را ذلیل توحید ساخت .
برخیزد اباعبدلله مانند پدر و جدت جهان کن و از دین خدا حمیایت کن ، و ستم کاران را دفع کن و زمین را از پلیدى بغى و ستم پاک ساز.
خاندان اصحاب تو خوار شده اند و بانوان و فقرا و اطفال و یتیمان و بیوه زنان بیچاهر گشتند.
پس چه کسى این همه گرفتارى و پریشانى و فشار و ظلم و ستم را برطرف مى سازد اگر تو برطرف نسازى ؟ و چه کسى براى نجات امت قیام مى کند اگر تو قیام نکنى ؟ گویى امام حسین علیه السلام این صداها را از اعماق دلش مى شنید که او را به این نداى موثر ندا مى کرد، و شب و روز به او اصرار مى ورزید.
پس امام حسین علیه السلام چاره اى جز پاسخ به این ندا و اجابت این صدا نداشت و به کسانى که او را از قیام باز مى داشتند و مى ترساندند التفاتى نکرد و شدت و قساوت دشمن او را از جهاد در راه خدا باز نداشت ، زیرا او مجاهدى بود که به امر خدا قیام کدر و برایش تفاوت : داشت که به ظاهر مغلوب باشد یا منصور، چون هر دو حال برایش شرافت بود (هل تربصون بنا الا احدى الحسنیین )(200)
پس او در راه خدا و حق شهید شد و دشمن به لعنت خدا و فرشتگان و مردم گرفتار شد و او به بزرگ ترین درجات در نزد خدایش رستگار شد: (مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدائ والصالحین )(201)
4- نویسنده اهل سنت  
یکى از نویسندگان اهل سنت پس از آن که شرایط و اوضاع عصر امام حسن مجتبى علیه السلام با عصر امام حسین علیه السلام شرح داده مى گوید:
ما نمى توانیم بگوییم امام عازم بود با یزید بیعت نکند و هر چند کشته شود، زیرا ممکن نبود امام با یزید بیعت کند، و اگر بیعت مى کرد و مردم او را امام به حق مى شمردند و او براى تغییر دین فرصت مى یافت از این جاست که گفته اند:
ان الحسن فدى دین جده بنفسه واهله و ولده و ما تزلزلت ارکان دوله بنى امیه الا بقتل الحسین علیه السلام .
یعنى : حسین علیه السلام جان خود و اهل و اولاد خویش را فداى دین جدش کرد و ارکان دولت بنى امیته متزلزل نشد مگر به کشتن امام حسین علیه السلام .
همین نویسنده در جاى دیگر مى گوید:
دولت بنى امیه پس از شهادت آن حضرت دیرى نپایید و شصت و چند سال را به پایان نرساند و کشتن امام درد کشنده اى شد که در اندام حکومت آنان جا گرفت تا سرانجام آنان را هلاک کرد و خونخواهى امام فریادى بود که دل ها و گوش هاى مردم با آن فتح مى شد.
با توجه به این مصالح و اوضاع و اصول و ملاحظه مقام امام ، آیا کسى مى تواند در ضرورت این قیام تردید کند ؟و آیا حتى با قطع نظر از مقام امامت اشکالى دارد که امام همین برنامه اى را که اجرا کرد با پیش بینى عاقبت کار انجام دهد.
تفاوت نمى کند که فواید و آثار را نتایج قیام بگوییم یا هدف بشماریم ، بحث لفظى نداریم ممکن است به این تغییر ادا کنیم که : این فواید و آثار، حکمت تعبد و تکلیف امام به شهادت است و ممکن است بگوییم : این فواید و آثار، هدف و قیام و قبول شهادت است . (202)
رمز قرآن از حسین آموخیتم

هر که پیمان با هو الموجود بست

 

گردنش از قید هر معبود درست

 

ما سوى الله را مسلمان بنده نیست

 

نزد فرعونى سرش افکنده نیست

 

عقل گوید شاد شو آباد شود

 

عشق گوید بنده شود، آزاد شو

 

عشق را آرام جان حریت است

 

ناقه اش را ساربان حریت است

 

آن امام عاشقان پور بتول

 

سرور آزادى زبستان رسول

 

الله الله باى بسم الله پدر

 

/ 0 نظر / 43 بازدید